Warning: include_once(/home/sansaar/public_html/wageningensr/wp-content/plugins/litespeed-cache/thirdparty/lscwp-registry-3rd.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/sansaar/public_html/wageningensr/wp-content/plugins/litespeed-cache/inc/litespeed-cache.class.php on line 104

Warning: include_once(): Failed opening '/home/sansaar/public_html/wageningensr/wp-content/plugins/litespeed-cache/thirdparty/lscwp-registry-3rd.php' for inclusion (include_path='.:/opt/cpanel/ea-php74/root/usr/share/pear') in /home/sansaar/public_html/wageningensr/wp-content/plugins/litespeed-cache/inc/litespeed-cache.class.php on line 104

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/sansaar/public_html/wageningensr/wp-content/plugins/litespeed-cache/inc/litespeed-cache.class.php:104) in /home/sansaar/public_html/wageningensr/wp-includes/feed-rss2.php on line 8
http://wageningensr.sansaar.com Under Construction Sun, 12 Nov 2017 17:09:43 +0000 nl hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.3.4 DE WEDEROPBOUW http://wageningensr.sansaar.com/2017/11/12/de-wederopbouw/ http://wageningensr.sansaar.com/2017/11/12/de-wederopbouw/#respond Sun, 12 Nov 2017 15:34:55 +0000 http://wageningensr.sansaar.com/?p=28 [...]]]>

DE WEDEROPBOUW

De sluiting en achteruitgang van SML treft een ieder heel erg zwaar, maar vooral diegenen die achtergebleven zijn in het dorp door wat voor reden dan ook. Wie in Wageningen de afgelopen tijd zich begeven heeft zal zal zeker geconfronteerd zijn met vragen als: Is dit Wageningen van vroeger? Hoe kan het zover gekomen zijn? Is Wageningen nog te redden? Waarom doet men niks om Wageningen weer op te bouwen? Allemaal vragen die onbeantwoord blijven. Feit is dat Wageningers, oud- en ex Wageningers het nu eventueel met andere belangstellenden het zelf moeten doen om Wageningen uit deze wantoestanden te krijgen.

De plaatselijke bevolking probeert al met de beperkte mogelijkheden die zij hebben er toch wat van te maken. Er is inmiddels een stichting “Stichting Wageningen-SME” opgericht door een aantal jonge Wageningers met als doel om de ontwikkeling in het dorp weer op gang te brengen.

Met de in Nederland op te richten “Commissie Herstel Wageningen-SML” is het de bedoeling om vanuit Nederland krachten te bundelen en zodanig te organiseren dat nieuwe ideeën en mogelijkheden ontwikkeld zullen worden om van het plan Wageningen weer tot een woon-en leefgemeenschap te maken. Voor de herstelfunctie van Wageningen zal een samenwerking tussen alle betrokken organisaties alleen maar in het voordeel werken van de wederopbouw.

Integraal Herstelprogramma Wageningen-SML

Er ligt een initiatief klaar in concept vorm, waarin uiteengezet is om de problemen in Wageningen op allerlei fronten integraal aan te pakken. De thema’s in dit plan zullen verder uitgediept moeten worden en zal spoedig gekeken worden naar de financiële haalbaarheid. De Commissie Herstel Wageningen-SML heeft de volgende doelstellingen en visie in concept geformuleerd:

De Commissie zal het ten zeerste waarderen uw bijdrage te mogen ontvangen om dit plan verder uit te werken.

]]>
http://wageningensr.sansaar.com/2017/11/12/de-wederopbouw/feed/ 0
WAGENINGEN STERFT AF ….. http://wageningensr.sansaar.com/2017/11/12/23/ http://wageningensr.sansaar.com/2017/11/12/23/#respond Sun, 12 Nov 2017 13:56:54 +0000 http://wageningensr.sansaar.com/?p=23 [...]]]>

WAGENINGEN STERFT AF …..

De groei en bloei van Wageningen kent helaas een droevige keerzijde. De Surinamisering was het kantelmoment waarop SML en dus ook Wageningen bergafwaarts ging in de econo-mische ontwikkeling. In 1975 werd SML met de Onafhankelijk-heid aan de Surinaamse Staat geschonken voor een symbolisch bedrag van 1 (één) Nederlandse gulden. Mede door slecht bestuur, de daling van de wereldmarktprijs van rijst, verouder-de machinepark etc. kon het bedrijf het hoofd niet meer boven water houden met als gevolg dat het bedrijf genoodzaakt was om private leningen af te sluiten. Regeringen bleven tot mateloze ergernis van de bevolking besluiteloos.

De schulden liepen steeds hoger op zonder dat het bedrijf aan de verplichtingen kon voldoen de leningen af te lossen. SML dreigde failliet te gaan, hetgeen al spoedig leidde tot een Sociaal- en Maatschappelijke achteruitgang. SML was niet meer operationeel te houden en op medisch gebied bijvoorbeeld was de leiding genoodzaakt een keuze te maken tussen insuline kopen voor de gemeenschap of kunstmest voor de aanplant van rijst.

]]>
http://wageningensr.sansaar.com/2017/11/12/23/feed/ 0
Silo Wageningen http://wageningensr.sansaar.com/2017/11/12/silo-wageningen/ http://wageningensr.sansaar.com/2017/11/12/silo-wageningen/#respond Sun, 12 Nov 2017 13:52:08 +0000 http://wageningensr.sansaar.com/?p=19 [...]]]>

S.M.L. – Stichting Machinale Landbouw

Het bedrijf is op 27 juli 1949 opgericht met ontwikkelingsgelden met name het Welvaartsfond, het Vijfjarenplan (VJP) en Amerikaanse ontwikkelingsgelden. Het initiatief is gestart met het ontwikkelen van 52.000 ha landbouwgrond. De eerste werkzaamheden betroffen het inpolderen, ontginnen, cultuurrijp maken van de landbouwarealen, exploiteren van het noordelijk deelgebied van het dictrict Nickerie. In de periode na 1950 zijn diverse investeringen gedaan in de infrastructuur, de Silo, het pompgemaal en de gebiedsontwikkeling ten behoeve van de werknemers van het bedrijf. De Landbouwkundige Dienst (LBD) was de onderzoeksafdeling waar onderzoek gedaan werd naar de toepassing van allerlei bestrijdingsmiddelen en het kweken van nieuwe rijstrassen. Er werd geïnvesteerd in de rijstpellerij, de stoomcentrale om energie op te wekken door verbranding van rijstkaf. Alles in Wageningen draaide rond rijst, het nationale en plaatselijke ‘witte goud’. SML als belangrijk rijstcentrum groeide tot een groot modern gemechaniseerde Rijstbedrijf, waar elke Wageninger met trots op terug kan kijken.

]]>
http://wageningensr.sansaar.com/2017/11/12/silo-wageningen/feed/ 0
Ontstaan Wageningen http://wageningensr.sansaar.com/2017/11/12/ontstaan-wageningen/ http://wageningensr.sansaar.com/2017/11/12/ontstaan-wageningen/#respond Sun, 12 Nov 2017 13:50:02 +0000 http://wageningensr.sansaar.com/?p=16 [...]]]>

Het ontstaan van Wageningen

Wageningen is na de 2e Wereldoorlog ontstaan in de tijd dat Suriname behoorde tot het Koninkrijk der Nederlanden. De oprichting van Wageningen, meer bekend als Plan Wageningen, had primair het doel om een boerengemeenschap van ex-militairen neer te zetten. Daarnaast was de bedoeling om werkgelegenheid te creëren voor Surinamers. Het bedrijf Stichting voor de ontwikkeling van de Machinale Landbouw, afgekort SML, is onlosmakelijk verbonden met Wageningen. Na de oprichting van het bedrijf is Wageningen in 5 jaar tijd ontwikkeld tot een woon-,werk- en leefgemeenschap. Met de groei van SML tot de grootste en modernste gemechaniseerde rijstbedrijf ter wereld, groeide ook de leefgemeenschap die gebruik kon maken van alle faciliteiten die men destijds kon wensen. Voor de bewoners werd geïnvesteerd in goed Onderwijs en Gezondheidszorg en werd gezorgd voor de beste Sociale voorzieningen en allerlei recreatiefaciliteiten zoals het sport-en cultuurgebouw ‘Masanga’, zwembad ‘Mamio’ en het voetbalveld. Het dorp kent een ziekenhuis ‘Pietronella Kliniek, een hotel ‘De Wereld’, een politiepost, een bestuurskantoor, winkels, bioscoop etc. Wageningen werd een begrip in de Surinaamse samenleving en was in die tijd een van de mooiste plekken in Suriname om er te wonen. Met de snelle ontwikkeling van het rijstbedrijf werd Wageningen en SML op de wereldkaart gezet. ‘SML was Wageningen en Wageningen was SML’.

]]>
http://wageningensr.sansaar.com/2017/11/12/ontstaan-wageningen/feed/ 0
SML Wageningen http://wageningensr.sansaar.com/2017/11/12/sml-wageningen/ http://wageningensr.sansaar.com/2017/11/12/sml-wageningen/#respond Sun, 12 Nov 2017 13:47:06 +0000 http://wageningensr.sansaar.com/?p=13 [...]]]>

WELKOM

Deze eerste website over Wageningen in Suriname in ontwikkeling is bedoeld voor allen die Wageningen een warm hart toedragen. Wageningen is niet meer het dorp, het plan zoals velen van ons dat kennen. Wie de laatste jaren afgereisd is naar Wageningen zal met pijn in het hart en verdriet in de ogen aanschouwd hebben hoe Wageningen is ‘afgetakeld’. Het is niet de bedoeling om nu op een schuldvraag over deze huidige situatie in te gaan. De tijd is nu aangebroken om zelf het heft in handen te nemen om van ons dorp iets te maken. Wageningers, Oud-Wageningers, Ex-Wageningers en alle belangstellenden zouden zich moeten committeren en organiseren om te werken aan herstel van een mooi Wageningen. In Nederland is een Commissie Herstel Wageningen-SML bezig om strategiën, plannen te ontwikkelen voor een integrale aanpak voor de lokale problemen in Wageningen.

Na een korte beschrijving over de geschiedenis van Wageningen zullen de doelstellingen en visie van het Plan van Aanpak voor wederopbouw worden gepresenteerd. De hoofdlijnen van dit initiële plan is in conceptvorm gereed, maar zal verder worden uitgewerkt.

Voorlopig zal deze site voornamelijk dienen om u op de hoogte te houden over de ontwikkelingen van de wederopbouw van het plan Wageningen. De bedoeling is om te zijner tijd deze site om te bouwen tot een informatief medium over Wageningen en voor Wageningers.

Als u denkt om op wat voor manier dan ook een bijdrage te willen/kunnen leveren voor de wederopbouw van Wageningen, dan wordt u uitgenodigd om te reageren via deze site.

Wilt u vrijwillig meewerken aan de invulling en instandhouding van deze site, beschikt u over oude foto’s, films etc. die in Wageningen zijn genomen of u weet iets leuks over Wageningen te schrijven, dan zouden die graag hier gepubliceerd worden.

]]>
http://wageningensr.sansaar.com/2017/11/12/sml-wageningen/feed/ 0