DE WEDEROPBOUW

DE WEDEROPBOUW

De sluiting en achteruitgang van SML treft een ieder heel erg zwaar, maar vooral diegenen die achtergebleven zijn in het dorp door wat voor reden dan ook. Wie in Wageningen de afgelopen tijd zich begeven heeft zal zal zeker geconfronteerd zijn met vragen als: Is dit Wageningen van vroeger? Hoe kan het zover gekomen zijn? Is Wageningen nog te redden? Waarom doet men niks om Wageningen weer op te bouwen? Allemaal vragen die onbeantwoord blijven. Feit is dat Wageningers, oud- en ex Wageningers het nu eventueel met andere belangstellenden het zelf moeten doen om Wageningen uit deze wantoestanden te krijgen.

De plaatselijke bevolking probeert al met de beperkte mogelijkheden die zij hebben er toch wat van te maken. Er is inmiddels een stichting “Stichting Wageningen-SME” opgericht door een aantal jonge Wageningers met als doel om de ontwikkeling in het dorp weer op gang te brengen.

Met de in Nederland op te richten “Commissie Herstel Wageningen-SML” is het de bedoeling om vanuit Nederland krachten te bundelen en zodanig te organiseren dat nieuwe ideeën en mogelijkheden ontwikkeld zullen worden om van het plan Wageningen weer tot een woon-en leefgemeenschap te maken. Voor de herstelfunctie van Wageningen zal een samenwerking tussen alle betrokken organisaties alleen maar in het voordeel werken van de wederopbouw.

Integraal Herstelprogramma Wageningen-SML

Er ligt een initiatief klaar in concept vorm, waarin uiteengezet is om de problemen in Wageningen op allerlei fronten integraal aan te pakken. De thema’s in dit plan zullen verder uitgediept moeten worden en zal spoedig gekeken worden naar de financiële haalbaarheid. De Commissie Herstel Wageningen-SML heeft de volgende doelstellingen en visie in concept geformuleerd:

De Commissie zal het ten zeerste waarderen uw bijdrage te mogen ontvangen om dit plan verder uit te werken.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*